Wspieraj Fundację i nie płać podatku

Fundacja Zostaw komentarz

Celem powstania i działania naszej Fundacji Snooker.org.pl jest wspieranie rozwoju snookera, dyscypliny sportowej łączącej wymaganą w niej wysoką sprawność mięśni z równie wysokimi wymagania wobec umysłu: umiejętnością strategicznego myślenia popartego praktyką jej taktycznej realizacji. Cechy te spowodowały uznanie snookera za jedną z najbardziej zbliżonych do prawdziwego życia gier, gdzie praca nad ciałem idzie w parze z właściwą szachistom pracą nad intelektem.

Cechy te nie pomagają snookerowi w tak szybkim rozwoju jak dyscyplinom polegającym w przeważającym stopniu na wykorzystaniu fizycznych właściwości ludzkiego ciała, a tym samym nie ma tu dynamicznie zwiększającej się widowni i bezpośrednich wpływów nieodzownych dla rozwoju pieniędzy. Doświadczenia siedemnastu lat istnienia snookera w Polsce pokazały, że zainteresowani tym sportem młodzi ludzie potrafią wykorzystać zdobyte tu umiejętności łączenia fizycznego działania z przewidującym przyszłość myśleniem w swoim życiu osobistym. Wielu młodzieńców, stających na początku chwiejnej drogi życia, po doświadczeniach ze snookerem potrafiło znaleźć swoje, pożyteczne też dla innych, miejsce w społeczeństwie.

Widzimy ogromny wysiłek działaczy snookera, poświęcających własny czas i umiejętności dla innych, dla młodych i tych bardziej dorosłych. Staramy się im pomóc – to jeden z celów naczelny cel naszego działania.

Dlatego zachęcamy do wsparcia Fundacji, nie tylko finansowo ale również przez przekazywanie Fundacji różnych przedmiotów, które sukcesywnie będą wystawiane na aukcjach, dochód z których zasili fundusz Fundacji.

Chcemy również poinformować, iż zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami) punkt 9 podpunkt a), podatnik ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania do 6% dochodu.

Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 art. 26 ust. 1 pkt. 9
darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e.

Dotyczy to więc tego, co możesz przekazać Fundacji, która ma cel określony w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) – w przypadku Fundacji Snooker.org.pl jest to punkt 1. podpunkt 14: „upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Podobna sytuacja jest w przypadku osób prawnych, m.in. spółek prawa handlowego.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami) art. 18 punkt 1. podpunkt 1. przewiduje możliwość odliczenia do 10% dochodu na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, czyli tak samo jak w przypadku osób fizycznych.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem Fundacji Snooker.org.pl, prosimy o kontakt mailowy na adres fundacja@snooker.org.pl w celu przygotowania umowy darowizny.

2 komentarze do “Wspieraj Fundację i nie płać podatku”

 1. mewes Says:

  Witam!
  Z powyższego tekstu wynika jedno: „Staramy się im („działaczom snookera”) pomóc – to naczelny cel naszego działania” – Mam nadzieję, że to jakiś błąd. Lepiej organizować darmowe szkółki albo dopłaty dla dzieciaków bo ceny w wysokości 12zl z godzinę (Warszawa) to niestety bariera nie do pokonania dla 70% procent społeczeństwa (mówię o graniu więcej niż kilka razy w miesiącu).
  Pozdrawiam.

 2. admin Says:

  „Wspieranie działaczy snookerowych” jest wyeliminowane przez statut Fundacji.
  Odsyłam do paragrafu nr 13 http://snooker.org.pl/STATUT.pdf
  Wymienione działanie będą czynione, w miarę możliwości finansowych.

Zostaw komentarz

WP Theme & Icons autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się