Fundacja snooker.org.plStatut Fundacji

Powołana na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Warszawie, przy ulicy Kleczewskiej 49 w Kancelarii Notarialnej Grażyny Beaty Socha w dniu 7 stycznia 2009 roku, repertorium A nr 29/2009. Wpisana do KRSu dnia 19 lutego 2009 roku.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000323987
NIP: 118-19-83-856
REGON: 141750648
Fundusz założycielski: 500 zł

Adres korespondencyjny fundacji
Oczapowskiego 4 lok. 1
01-843 Warszawa

Rachunek bankowy:
86 1750 0012 0000 0000 2176 5937
Dane banku:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
SWIFT: PPABPLPKXXX