Zgodnie z statutem Fundacji Snooker.org.pl w fundacji istnieją dwa organy, Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

Skład Zarządu Fundacji
Adam Piórko – Prezes Zarządu

Skład Rady Fundacji
Monika Piórko – Członek Rady
Krzysztof Kruk – Członek Rady
Adam Piórko – Członek Rady