Pośpiech nie jest wskazany…

Fundacja Zostaw komentarz

Dziś otrzymałem postawienie z – jak to ładnie brzmi 🙂 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.
Jako fundator zostałem wezwany do poprawienia Statutu Fundacji w ciągu 7 dni pod rygorem odmowy wpisu.
Szczerze mówiąc, chciałem aby Sąd podesłał wniosek do poprawy – zawierał on błąd o którym dowiedziałem się po konsultacji z prawnikiem. Błąd wydawał się banalny, lecz w pewnej konfiguracji Zarządu ubezwłasnowolniał go. Statut Fundacji przewiduje Zarząd w składnie jedno, dwu lub trzy osobowego. W Chwili gdy Zarząd byłby jednoosobowy mógłby podejmować jedynie decyzje w zakresie “zwykłego Zarządu” zgodnie z KPC, czyli “czynności polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia” (Jerzy Ignatowicz, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2006).

Zostaw komentarz

WP Theme & Icons autorstwa N.Design Studio. Spolszczenie: Adam Klimowski.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się